Platforma K!

Platforma K osnovana je 2004. godine za pružanje usluga inženjeringa, izgradnje i puštanja u pogon energetskih postrojenja. Dugogodišnje iskustvo na kompleksnim projektima omogućuje nam da EPC izvođačima ponudimo vrhunske usluge pri ispunjavanju složenih tehničkih zahtjeva i rokova. Naši stručni timovi mogu se uključiti u bilo koju fazu projekta, od inženjeringa, nabave i izgradnje do puštanja u rad ili krenuti od samoga početka što osigurava najveće prednosti prilikom realizacije.

Eliminacijom većih problema u ranijim fazama projekta, dolazimo do završne kontrole i puštanja u pogon sa realnom šansom da se projekti uspješno privedu kraju u planiranim rokovima. Mikro planiranje, te detaljna izvješća zajedno s prijedlozima rješenja, naši su ključni alati u postizanju tih ciljeva.

Kako bi ispunili takve zahtjevne zadatke pažljivo smo birali naš tim stručnjaka tijekom godina i omogućili im kontinuirano obrazovanje i usavršavanje. Naša misija je pružiti visoko kvalitetnu uslugu i pri tome osigurati da postrojenje bude sigurno u daljnjem radu.

Praćenje i nadzor tijekom izgradnje postrojenja

Izgradnja može imati mnoge nedostatke na projektu, od lošeg ugovaranja i loše projektne dokumentacije, do neadekvatnih izvođača

Koordinacija projektnih aktivnosti

Da bi projekt bio uspješan, važno je da postaviti pravu osobu na pravu poziciju i to na samom početku projekta.

Ispitivanja i puštanje u rad

Cilj cvakog projekta je privesti ga kraju i predati ga klijentu na obostrano zadovoljstvo. Završetak projekta je najkritičnija faza.

Izrada dokumentacije

Iskustva koja smo imali tijekom izgradnje, nadzora, puštanje u rad i primopredaje procesnih postrojenja, a vezana su za projektiranje, navela su nas da sudjelujemo i u tom segmentu.

Ispitivanja u elektranama i rasklopnim postrojenjima

U našem inventaru nalazi se nova oprema, OMICRON CPC 100 i OMICRON CMC 365, koja nam omogućuje ispitivanja u elektranama i rasklopnim postrojenjima...

Kontrola gotovosti

Kontrola gotovosti je završna faza građevinskih aktivnosti u kojoj se provjerava cjelovitost postrojenja da svaka instalirana komponenta odgovara ili je proizvedena, montirana i ispitana u skladu sa specifikacijama projekta i procedurama.