Izrada dokumentacije

Iskustva koja smo imali tijekom izgradnje, nadzora, puštanje u rad i primopredaje procesnih postrojenja, a vezana su za projektiranje, navela su nas da sudjelujemo i u tom segmentu.

Smatramo da je uz inženjersko znanje, velika uloga i u sofisticiranim tehničkim alatima. Zato smo ih implementirali u naš rad koristeći sve prednost koje nude nove tehnologije.

Katalozi materijala i opreme te korištenje alata za 3D modeliranje smanjuju pogreške na minimum i pružaju veliku kontrolu kod svake promjene ili dopuna projektne dokumentacije. U današnje vrijeme generiranje popisa materijala (MTO) i razvoj osnovnih crteža više nije mukotrpan posao.

U narednom razdoblju planiramo razvoj usluge u vezane za 3D skeniranje objekata i postrojenja, kao i usluge izrade 3D modela za potrebe lakog ažuriranja i rekonstrukcije postrojenja.