Kontrola gotovosti

Kontrola gotovosti je završna faza građevinskih aktivnosti u kojoj se provjerava cjelovitost postrojenja da svaka instalirana komponenta odgovara ili je proizvedena, montirana i ispitana u skladu sa specifikacijama projekta i procedurama.

Kontrola gotovosti je jedan od ključnih djelova u fazama razvoja projekta. Kada je postignut, vlasnik (klijent) izdaje završni certifikat kontrole gotovosti (MCC) i postrojenje se predaje u slijedeću fazu na testiranje, pred puštanje i puštanje u rad.