Koordinacija projektnih aktivnosti

Da bi projekt bio uspješan, važno je da postaviti pravu osobu na pravu poziciju i to na samom početku projekta. Velik broj učesnika u projektu od strane raznih kompanija povećava broja sučelja i opseg radova. Mi nudimo koordinaciju između projektnog tima, klijenta, top menadžmenta, planera, projektanata, podizvođača te stranaka poput dobavljača opreme i materijala te trećih lica. Naš tim organizira komunikacijske kanale s obzirom na geografsku dislociranost uključenih stranaka. Kontrola i prezentacija svih relevantnih informacija između grupa uključenih u projekt omogućuje optimalno vođenje projekata i maksimizira efikasnost.

Kao se povećava opseg projekta, geografska rasprostranjenosti i broj sudionika tako se povećava i broj te opseg međusobnih komunikacija između uključenih igrača. Bez proaktivnog i dosljednog nadzora nad koordinacijom svih parametara, rizik projekta se povećava, rokovi se probijaju i cijena raste preko planirane.

Velika količina informacija i pitanja koje se razmjenjuju svakodnevno između projektnih disciplina, zahtjeva odgovore koji moraju stići na vrijeme. Tu do izražaja dolazi kvalitetna koordinacija odnosno iskustvo tima koji zna posložiti prioritete i pružiti podršku za tekuće aktivnosti.