Servisi

Praćenje i nadzor tijekom izgradnje postrojenja

Izgradnja može imati mnoge nedostatke na projektu, od lošeg ugovaranja i loše projektne dokumentacije, do neadekvatnih izvođača

Koordinacija projektnih aktivnosti

Da bi projekt bio uspješan, važno je da postaviti pravu osobu na pravu poziciju i to na samom početku projekta.

Ispitivanja i puštanje u rad

Cilj cvakog projekta je privesti ga kraju i predati ga klijentu na obostrano zadovoljstvo. Završetak projekta je najkritičnija faza.

Izrada dokumentacije

Iskustva koja smo imali tijekom izgradnje, nadzora, puštanje u rad i primopredaje procesnih postrojenja, a vezana su za projektiranje, navela su nas da sudjelujemo i u tom segmentu.

Ispitivanja u elektranama i rasklopnim postrojenjima

U našem inventaru nalazi se nova oprema, OMICRON CPC 100 i OMICRON CMC 365, koja nam omogućuje ispitivanja u elektranama i rasklopnim postrojenjima...

Kontrola gotovosti

Kontrola gotovosti je završna faza građevinskih aktivnosti u kojoj se provjerava cjelovitost postrojenja da svaka instalirana komponenta odgovara ili je proizvedena, montirana i ispitana u skladu sa specifikacijama projekta i procedurama.